Florastödet 2023 går till Kvinnojouren Lillasyster!

 
Föreningens mål i föreningen är
-Ge stöd och skydd till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för olika former av mäns och killars våld.
-Bedriva jourverksamhet.
-Bedriva opinionsbildning för att förändra attityder till kvinnoförtryck och mäns våld i samhället.
-Påverka och sprida kunskap i samhället om mäns och killars våld och förtryck mot kvinnor och tjejer.
-Aktivt arbeta förebyggande mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.
genom florastödet får Kvinnojouren 10000 kr samt att från och med 1:a januari kommer vi sälja produkter till förmån för Kvinnojouren.
Fram till sista december går alla florastödet-produkter till Parasport Piteå som tilldelades Florastödet 2022.
Tack till alla ni andra organisationer som ansökt. Vi ser fram emot er ansökan nästa höst inför Florastödet 2024!

Historik

Florastödets historia

Hösten 2021 diskuterade vi om hur vi skulle kunna stötta samhället på bästa sätt.
Då kläcktes idén om att välja ut en ideell organisation verksam i Piteå som under ett helt år skulle få bli vårt fadderprojekt. Projektet fick namnet Florastödet.
Vi tog fram en logotype och författade en ansökningstext och gick sedan ut med projektet till allmänheten via sociala medier, i butiken samt i tidningen. När ansökningstiden gick ut hade vi 16 ansökningar i mejlkorgen och det svåra arbetet med att bara välja en började. Till sist enades juryn och den första Florastödet mottagaren blev Parasport Piteå

2022 års Florastödet tilldelades Parasport Piteå.

Parasport Piteå bedriver tränings- och tävlingsverksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar för alla åldrar inom idrotterna fotboll, innebandy, bowling samt mattcurling.

Totalt genererade Florastödet 25960 kr under 2022.